kop

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Jan Dijkstra
-
voorzitter
Theo van Waarden
-
secretaris
Michel Lambeek
-
penningmeester
Leonieke Boogaard
-
bestuurslid
 
 
 

           

©  Koepel Hoogbegaafdheid