kop

 

KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

Op zaterdag 28 januari 2017 is het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid van start gegaan. Omdat het op kwaliteit beoordelen van de inschrijvingen enige tijd vergt is de lijst momenteel nog kort. Binnenkort komt daar verandering in.

Het initiatief tot het oprichten van de stichting is genomen door de Koepel Hoogbegaafdheid. Zij vond het belangrijk om in samenspraak met de branche kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Zij wil daarmee de hulpvrager, ongeacht of dit een ouder, kind, school, schoolbegeleider of leerkracht betreft helpen om een gerichte keuze te kunnen maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden.


Meldpunt 'vrijwillige' ouderbijdrage

ĎExtra betalen voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen?í

Van verschillende ouders horen wij dat een aantal scholen een verplichte financiŽle bijdrage vraagt voor het geven van onderwijs aan hun hoogbegaafde kinderen. Wij zijn op zoek naar ervaringen van ouders die ook een extra bijdrage moeten betalen voor onderwijs gericht op hoogbegaafde leerlingen.

In het kader van Passend Onderwijs horen alle kinderen in het reguliere onderwijs les te kunnen krijgen zonder hiervoor extra te hoeven betalen. Als Koepel zijn wij bezorgd dat niet alle kinderen die hoogbegaafd zijn gelegenheid krijgen het beste onderwijs te volgen vanwege de financiŽle drempel die door sommige scholen wordt opgeworpen. De Koepel Hoogbegaafdheid wil dat voor elk kind dat behoefte heeft aan onderwijs gericht op hoogbegaafde leerlingen, het ook mogelijk is om dat te volgen.

Om te onderzoeken hoe vaak financiŽle drempels worden opgeworpen en waar dit gebeurt openen wij een meldpunt. Aan de hand van uw ervaringen kunnen wij dan het gesprek aangaan met de politiek, het ministerie van OCW en de scholen.

Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk om met uw informatie en zullen wij nooit persoonlijke gegevens bekend maken.

Inmiddels is er met het ministerie van OCW overleg over dit onderwerp geweest.

U kunt uw ervaring nog steeds delen op dit   meldpunt

   deel op facebook        

©  Koepel Hoogbegaafdheid